Hogedrukreiniging

11

Hogedrukreiniging

Hogedrukreiniging kan veel problemen voorkomen. Hogedruk reiniging wordt veel toegepast bij gevels.Een smerige gevel geeft niet alleen een slechte indruk, het kan ook nog eens de duurzaamheid ervan aantasten. Dit gaat echter ook op voor bestratingen, vlonders, terrassen en houten vloerdelen.Door vervuiling kunnen er kleine scheurtjes ontstaan in de stenen, het voegwerk en het houtwerk. Deze scheurtjes zijn een ideale plek voor algen en mossen die vervolgens de stenen, het voegwerk en het houtwerk nog verder aantasten.

Hierdoor kunnen beschadigingen ontstaan zoals doorslaan van vocht en vorstschade, maar ook uw veiligheid is in het geding i.v.m. gladheid ontstaan door mossen en algen. Ons vakkundig personeel reinigt met moderne, veilige en milieu vriendelijke materialen.

9

Kunststofreiniging

Sinds jaar en dag worden vele bouwwerken voorzien van kunststof en metaal. Dit in de vorm van kozijnen, beplatingen, profielen, alsmede afwerking van dragers. Deze toegepaste materialen zijn in ons land onderhevig aan velerlei soorten invloeden, zoals: regen, zon, zout en wind. Door deze invloeden verweren en corroderen vele metalen (legeringen). Ook kunststoffen zijn onderhevig aan eerder genoemde invloeden.

Met name wat betreft de verwering kan deze de glansgraad, kleurechtheid, reinigbaarheid beïnvloeden. In het algemeen kan men stellen dat conservering, bescherming, en (regulier) onderhoud de levensduur van materialen verlengd en langer een estetisch verantwoord uiterlijk vertoond. Wij kunnen ook zorgdragen voor het reinigen van alle kunstof-onderdelen aan uw woning of bedrijfspand. Zoals dakkapellen, boeiborden, trespa en geverfde oppervlakken.